Sijoittajat / Hallinto / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aspocomp julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullut hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen Internet -sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Aspocompin hallitus on hyväksynyt yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 ja tilintarkastaja on tarkastanut että selvitys on annettu ja että selvityksen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportoinitiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.