Sijoittajat / Avainluvut / Neljänneksittäin.

Avainluvut neljänneksittäin

Lataa Excel taulukko

Avainluvut neljänneksittäin   Q1/2018   Q4/2017 * Q3/2017 * Q2/2017 * Q1/2017 *
Liikevaihto, M€   6,1   6,3 6,0 5,7 5,9
Käyttökate, M€    0,6   0,7 0,4 0,4 0,5
Liiketulos, M€   0,3   0,4 0,1 0,1 0,2
   % liikevaihdosta   5 %   6 % 2 % 2 % 4 %
Tulos ennen veroja, M€   0,3   0,4 0,1 0,1 0,2
   % liikevaihdosta   4 %   6 % 1 % 1 % 4 %
Tilikauden tulos, M€   0,3   0,9 0,1 0,1 0,2
   % liikevaihdosta   4 %   14 % 1 % 1 % 4 %
Omavaraisuusaste, %   61 %   69 % 71 % 70 % 70 %
Gearing, %   27 %   9 % 5 % 4 % 6 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   1,4   0,3 0,3 0,2 0,1
   % liikevaihdosta   23 %   5 % 5 % 3 % 2 %
Henkilöstö kauden lopussa   115   113 114 113 106
Tulos/osake (EPS), €   0,04   0,13 0,01 0,01 0,04
Oma pääoma/osake, €   1,79   1,81 1,69 1,68 1,67
               
* Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Päivitetty 19.4.2018.