Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Myynnin kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 7,7 miljoonaa euroa nousten 35 prosentilla viimevuoden vertailukaudesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 13,8 miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi lähes kaikissa asiakassegmenteissä, turvallisuus- ja puolustuselektroniikka segmenttiä lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suurin kasvu syntyi autoteollisuuden tuotteissa, mutta toisen neljänneksen piristymistä kiihdytti erityisesti uuden sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä. Teollisuuselektroniikka sekä puolijohdekomponenttien testaus -segmentit jatkoivat hyvää tasaista kasvua. Tilauskanta vahvistui selvästi ja nousi 3,1 miljoonaan euroon.

Toisen neljänneksen liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon ja ylitti 10 prosenttia liikevaihdosta. Tuloksen myönteinen kehittyminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja tuotemiksin painottumisesta vaativampiin piirilevyihin. Kumulatiivisesti alkuvuoden liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa, lähes 8 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa ja se heikkeni 0,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta kasvavan liikevaihdon sitoessa enemmän käyttöpääomaa.

Viime joulukuussa julkistettu investointiohjelma etenee aikataulussaan ja ensimmäisiä laitteita on jo otettu tuotantokäyttöön. Ohjelman tavoitteena on kehittää Oulun tehtaan kyvykkyyttä ja lisätä kapasiteettia palvelemaan maailman johtavien teknologiatalojen piirilevytarpeita.

 

Espoossa, 9. päivänä elokuuta 2018