Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Hyvä kehitys jatkui vuonna 2017, vaikka jäimmekin hieman tavoitellusta noin 10 prosentin kasvusta. Strategian keskeisimmässä tavoitteessa, liiketoiminnan hajauttamisessa, olemme onnistuneet erittäin hyvin. Liikevaihtomme ja tuloksentekokykymme ei ole enää täysin riippuvainen yksittäisten asiakkuuksien tai asiakassegmenttien vedosta. Olemme laajentuneet usealle asiakassegmentille sekä kasvattaneet myyntiä ja aktiviteettia Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa ja Iso-Britanniassa. Yleinen talouden elpyminen ja investointien käynnistyminen näkyi erityisesti teollisuuselektroniikan asiakkuuksissa, joissa kasvu oli voimakkainta. Vahvaa kehitystä oli viime vuonna myös turvallisuus- ja puolustuselektroniikka asiakassegmentin myynnissä. Aspocompin uusimmalla asiakassegmetillä, puolijohdekomponenttien testaus, lähes kolminkertaistimme myyntimme.

Vuoden viimeisen neljänneksen myynti oli vuoden korkein 6,2 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa 10-12/2016), mutta jäi selvästi vertailukauden korkeasta myynnistä. Koko vuoden myynti oli 23,0 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa 1-12/2016) ja kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua hidasti US dollarin heikkeneminen, jonka negatiivinen vaikutus oli noin 0,17 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi hieman ja oli vuoden lopussa 2,5 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa 12/2016).

Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus jäi jälkeen poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta. Loka- joulukuun liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 10- 12/2016). Kokovuoden liiketulos kasvoi 10 prosenttia ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0.7 miljoonaa euroa 1-12/2016). Liikevoittomarginaali parani vain hieman, 3,3 prosenttia (3,2 prosenttia 1-12/2016). Rahavirta vahvistui merkittävästi edellisvuodesta ollen 0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 1-12/2016).

Joulukuussa julkaistulla 10 miljoonan euron investointihankkeella omaan tuotantoon Oulussa sekä ulkoistetulla Aasian volyymivalmistuspalvelulla Aspocomp arvioi  kasvavansa markkinoita selkeästi nopeammin, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

 

Espoossa, 15. päivänä helmikuuta 2018