Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonaa euroa (5,6 M€ 7-9/2016) ja jäi hieman eli noin 1 prosenttia edellisvuoden vertailukauden tasosta. Volyymivalmistus jatkoi vahvaa noin 20 prosentin kasvua. Oman valmistuksen kysyntä Oulun tehtaalla oli edellisvuotta heikompi, johtuen tuotekehitysprojektien ajoituksista kesäkaudella.

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 1,7 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Volyymivalmistuksen osuus kasvusta on merkittävä. Se kasvoi reilut 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa (1,8 M€ 9/2016) eli noin 0,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Asiakaskunnan kehittyminen jatkui myönteisenä ja arvioimme kehityksen seuraavan hyvin yhtiön strategian kulmakiviä. Autoteollisuuden osuus jatkoi kasvuaan niin liikevaihdossa kuin asiakkaiden määrässä. Telekommunikaatioverkkojen uuden sukupolven kehityshankkeiden osalta arvioimme kysynnän vilkastuvan loppuvuoden aikana tai viimeistään vuoden 2018 alussa. Turvallisuus- ja puolustusteollisuustuotteissa näemme parhaillaan kasvavaa kysyntää. Uudessa tuotesegmentissämme, puolijohdekomponenttien testauksesssa, asiakaskunta on kasvussa ja osassa toimitukset ovat jo lähteneet käyntiin.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 7-9/2016), ollen samalla tasolla kuin vuotta aiemmmin. Tammi-syyskuun liiketulos kasvoi 0,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€), kasvaen vertailukaudesta 1,4 miljoonaa euroa.

 

Espoossa, 26. päivänä lokakuuta 2017