Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Kysyntä oli vahvaa vuoden toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 8,7 miljoonaa euroa nousten 13 prosentilla viimevuoden vertailukaudesta. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 16,3 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden suurin kasvu kertyi odotetusti tietoliikenneverkot -asiakassegmentistä, joka nousi 5G-markkinan vauhdittamana. Myös teollisuuselektroniikka ja puolijohdekomponenttien testaus -segmentit jatkoivat selkeää kasvua. Autoteollisuussegmentin kysyntä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun taas turvallisuus ja puolustusteollisuus -segmentissä oli selkeä pudotus.

Tilauskanta vahvistui ja nousi 4 miljoonan euron tasolle. Kauppasota ja maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikeuttavat asiakkaiden loppuvuoden kysynnän ennustamista. Ennusteet tehdään lyhyemmälle aikavälille ja tarvearvioissa on suurempi vaihtelu kuin aiemmin.

Kokonaisuudessaan maailmanlaajuiset piirilevymarkkinat olivat alkuvuonna hienoisessa noin puolen prosentin laskussa (Custer Consulting, heinäkuu 2019).

Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta 1,4 miljoonaan euroon ja oli 16 prosenttia liikevaihdosta. Tuloksen parannus johtuu tuotanto- ja myyntivolyymien kasvusta sekä tuotevalikoiman painottumisesta teknologisesti vaativampiin piirilevyihin. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa, 14 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 miljoonaa euroa ensimmäisellä puolivuotiskaudella, mikä on 2 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Investointiohjelmassa saatiin johdinkuvioiden syövytyslinjasto testaus- ja käyttöönottovaiheeseen. Tämä laitteisto tuo uuden kustannustehokkaan ja nopeamman valmistusteknologian vaativille piirilevyille.

Espoossa, 8. päivänä elokuuta 2019

Mikko Montonen