Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Myynti pysyi vakaana epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Kysyntä vuoden kolmannella neljänneksellä on tyypillisesti muita heikompi, johtuen tuotekehitysprojektien hiljentymisestä kesäkaudella kaikilla asiakassegmenteillä. Kysyntä kääntyi edellisvuoden tavoin erittäin vahvaan kasvuun syyskuun lopun aikana ja tilauskanta vahvistui merkittävästi vertailukaudesta.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa, ollen samalla tasolla kuin edellisvuoden vertailukaudella. Kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 23,0 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 0,5 miljoonaan euroa kolmannella neljänneksellä eli noin 7 prosenttia liikevaihdosta. Neljänneksen kannattavuutta heikensi tuotekehityssarjojen osuuden merkittävä lasku volyymivalmistustuotteisiin verrattuna. Samanaikaisesti tiettyjen piirilevyjen valmistuksessa käytettävien materiaalien saatavuus heikkeni ja toimitusajat pitenivät aiheuttaen toimitusten laskua korkean lisäarvon tuotteissa. Materiaalien saatavuus ja toimitusvarmuus paranivat vasta neljänneksen lopulla.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen liiketulos kasvoi 66 prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa euroa, noin 12 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 miljoonaa euroa, yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Tilauskanta oli ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen lopussa, kasvua 60 prosenttia edellisvuodesta. Vahvistunut tilauskanta tukee myönteisesti loppuvuoden liiketoimintaa.

Espoossa, 29. päivänä lokakuuta 2019

Mikko Montonen