Sijoittajat / Aspocomp sijoituskohteena / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Myynti kehittyi suotuisasti kaikissa asiakassegmenteissä ollen 6,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia viime vuoden vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvua pienensi uuden IFRS standardin käyttöönotto vuoden alusta. Liikevaihdon kasvu olisi ollut 11 prosenttia ilman IFRS standardin vaikutuksia kaupintavarastoihin. Ero syntyy muuttuneesta kaupintavarastojen tulouttamisajankohdasta.

Asiakaskysyntä voimistui merkittävästi kauden loppua kohden ja avoin tilauskanta nousi 3,0 miljoonaan euroon. Piristymistä nähdään laaja-alaisesti ja etenkin uuden sukupolven telekommunikaatioverkoissa sekä autoteollisuudessa. Useat teknologiayhtiöt ja operaattorit ovat julkaisseet aikaistettuja suunnitelmia 5G teknologian käyttöönotolle. Uuden teknologian kehitys-, testaus- ja käyttöönottovaiheen arvioidaan synnyttävän merkittävää kysyntää seuraavien kuukausien ja lähivuosien ajan. Autoteollisuudessa käynnissä oleva elektroniikan murros tukee vastaavasti kasvavaa kysyntää. 

Tammi-maaliskuun liiketulos kasvoi 0,3 miljoonaan euroon, johtuen liikevaihdon ja tehtaan käyttöasteen noususta sekä operatiivisten kehitysohjelmien tuomista kustannussäästöistä. Liikevoittomarginaali nousi 5 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaan euroa.

Investoinnit nousivat 1,4 miljoonaan euroon, johtuen pääosin Oulun tehdaskiinteistön hankinnasta sekä joulukuussa 2017 julkaistun investointiohjelman käynnistymisestä. Oulun piirilevytehtaan hankinta sekä tulevat kapasiteetin ja kyvykkyyden kehittämisinvestoinnit lisäävät kilpailukykyä ja vahvistavat yhtiön asemaa maailman johtavien teknologiayhtiöiden kumppanina.

 

Espoossa, 27. päivänä huhtikuuta 2018