Sijoittajat / Avainluvut

Vuosittain.

Avainluvut vuosittain 2012   2011   2010   2009  
Liikevaihto, M€ 23,4   23,6   18,8   13,2  
Käyttökate, M€ 2,1   5,4   3,1   -0,5  
Liikevoitto, M€ 0,6   4,1   1,8   -1,7  
  % liikevaihdosta 2,6 % 17,4 % 9,8 % -12,7 %
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, M€ 0,6   7,2   0,7   -2,6  
  % liikevaihdosta 2,6 % 30,7 % 3,6 % -20,1 %
Tilikauden tulos, M€ 3,8   7,2   0,7   -2,5  
  % liikevaihdosta 16,4 % 30,7 % 3,6 % -19 %
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 31,5 % 105,8 % 11,4 % -54,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,1 % 42 % 7,9 % -4,2 %
Omavaraisuusaste, % 73 % 61,6 % 10,6 % 10 %
Nettovelkaantumisaste, % -10,6 % -17 % 481,9 % 607 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,4   1,2   1,8   0,8  
  % liikevaihdosta 6,1 % 5 % 9,3 % 6,2 %
Henkilöstön määrä 31.12. 150   104   98   96  
Henkilöstö keskimäärin 150   104   98   105  
                 
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €* 0,6   1,23   0.7*   -0.5*  
Oma pääoma/osake, €* 2,2   1.59   0.6*   0.5*