Sijoittajat / Avainluvut.

Avainluvut vuosittain

Lataa Excel tiedosto

Aspocomp avainluvut vuosittain 2018   2017** 2016 2015 2014

Liikevaihto, M€

29,1


23,9

21,6

17,5

21,0
Käyttökate, M€ 4,0   1,9 1,8 0,0 -0,3
Liikevoitto, M€ 2,9   0,8 0,7 -1,2 -2,0
  % liikevaihdosta 9,9   3,5 3,2 -6,8 -9,3
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€ 2,8   0,8 0,6 -1,3 -2,0
  % liikevaihdosta 9,5   3,3 2,9 -7,4 -9,6
Tilikauden tulos, M€ 3,2   1,3 1,0 -1,0 -2,0
  % liikevaihdosta 11,1   5,3 4,8 -5,8 -9,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€ 2,0   0,8 0,1 -0,1 -0,1
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 24,0   11,2 10,3 -10,1 -17,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 19,8   10,3 9,6 -12,6 -14,6
Omavaraisuusaste, % 57,6   69,1 67,6 68,6 71,3
Nettovelkaantumisaste, % 19,3   9,3 11,8 10,7 4,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 3,4   1,0 0,4 0,5 0,9
  % liikevaihdosta 11,5   4,0 1,8 2,7 4,1
Tilauskanta kauden lopussa, M€ 2,8   2,5 2,4 1,0 1,3
Henkilöstön määrä 31.12. 117   113 108 106 144
Henkilöstö keskimäärin 116   111 106 121 148
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, € 0,49   0,19 0,16 -0,16 -0,31
Osinko/osake, € 0,12*   0,07 0,00 0,00 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 7,55   12,47 10,00 -7,00 -3,35
             
*Hallituksen ehdotus            

** Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Päivitetty 19.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielet