Sijoittajat / Avainluvut.

Avainluvut vuosittain

Lataa Excel tiedosto

Aspocomp avainluvut vuosittain 2017 **   2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, M€ 23,9   21,6 17,5 21,0 19,3
Käyttökate, M€ 1,9   1,8 0,0 -0,3 0,8
Liikevoitto, M€ 0,8   0,7 -1,2 -2,0 -0,7
  % liikevaihdosta 3,5   3,2 -6,8 -9,3 -3,8
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€ 0,8   0,6 -1,3 -2,0 -0,8
  % liikevaihdosta 3,3   2,9 -7,4 -9,6 -4,1
Tilikauden tulos, M€ 1,3   1,0 -1,0 -2,0 -1,8
  % liikevaihdosta 5,3   4,8 -5,8 -9,5 -9,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€ 0,8   0,1 -0,1 -0,1 0,7
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,2   10,3 -10,1 -17,2 -13,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 10,3   9,6 -12,6 -14,6 -5,0
Omavaraisuusaste, % 69,1   67,6 68,6 71,3 70,6
Nettovelkaantumisaste, % 9,3   11,8 10,7 4,7 -2,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,0   0,4 0,5 0,9 1,9
  % liikevaihdosta 4,0   1,8 2,7 4,1 9,7
Tilauskanta kauden lopussa, M€ 2,5   2,4 1,0 1,3 1,3
Henkilöstön määrä 31.12. 113   108 106 144 152
Henkilöstö keskimäärin 111   106 121 148 152
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, € 0,19   0,16 -0,16 -0,31 -0,28
Osinko/osake, € 0,07*   0,00 0,00 0,00 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 12,47   10,00 -7,00 -3,35 -4,07
             
*Hallituksen ehdotus            

** Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Päivitetty 19.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielet