Sijoittajat / Avainluvut / Neljänneksittäin.

Avainluvut neljänneksittäin

Lataa Excel taulukko

Avainluvut neljänneksittäin Q4/2017 *   Q3/2017 * Q2/2017 * Q1/2017 * Q4/2016
Liikevaihto, M€ 6,3   6,0 5,7 5,9 6,6
Käyttökate, M€ 0,7   0,4 0,4 0,5 1,1
Liiketulos, M€ 0,4   0,1 0,1 0,2 0,8
   % liikevaihdosta 6 %   2 % 2 % 4 % 12 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,4   0,1 0,1 0,2 0,8
   % liikevaihdosta 6 %   1 % 1 % 4 % 12 %
Tilikauden tulos, M€ 0,9   0,1 0,1 0,2 1,2
   % liikevaihdosta 14 %   1 % 1 % 4 % 19 %
Omavaraisuusaste, % 69 %   71 % 70 % 70 % 68 %
Gearing, % 9 %   5 % 4 % 6 % 12 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,3   0,3 0,2 0,1 0,2
   % liikevaihdosta 5 %   5 % 3 % 2 % 3 %
Henkilöstö kauden lopussa 113   114 113 106 108
Tulos/osake (EPS), € 0,12   0,01 0,01 0,04 0,19
Oma pääoma/osake, € 1,81   1,69 1,68 1,67 1,64

 

* Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti, päivitetty 19.4.2018