Sijoittajat / Avainluvut / Neljänneksittäin.

Avainluvut neljänneksittäin

Lataa Excel taulukko

Avainluvut neljänneksittäin Q3/2018   Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 * Q3/2017 *
Liikevaihto, M€ 6,7   7,7 6,1 6,3 6,0
Käyttökate, M€ 0,9   1,1 0,6 0,7 0,4
Liiketulos, M€ 0,6   0,8 0,3 0,4 0,1
   % liikevaihdosta 9 %   10 % 5 % 6 % 2 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,5   0,8 0,3 0,4 0,1
   % liikevaihdosta 8 %   10 % 4 % 6 % 1 %
Tilikauden tulos, M€ 0,5   0,8 0,3 0,9 0,1
   % liikevaihdosta 8 %   10 % 4 % 14 % 1 %
Omavaraisuusaste, % 60 %   58 % 61 % 69 % 71 %
Gearing, % 14 %   22 % 27 % 9 % 5 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,6   0,6 1,4 0,3 0,3
   % liikevaihdosta 10 %   7 % 23 % 5 % 5 %
Henkilöstö kauden lopussa 120   116 115 113 114
Tulos/osake (EPS), € 0,08   0,12 0,04 0,13 0,01
Oma pääoma/osake, € 1,98   1,90 1,79 1,81 1,69
             
* Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Päivitetty 19.4.2018