Sijoittajat / Hallinto / Hallitus / Valiokunnat

Valiokunnat

Hallitus päättää tarvittaessa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokuntia ei perusteta, mikäli yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä. Tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Tällä hetkellä hallitus toimii valiokuntina.

Hallitus on määrittänyt tarkastusvaliokunnan toiminnalle työjärjestyksen.