Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti 23.3.2017 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, euroa 2017

Päivi Marttila, puheenjohtaja

30 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 15 000
Julianna Borsos 15 000
Matti Lahdenperä 15 000
Juha Putkiranta 15 000

Yhteensä

90 000

 

Kokouspalkkiot *, euroa 3-11/2017 *

Päivi Marttila, puheenjohtaja

6 000
Kaarina Muurinen, varapj.  3 000
Julianna Borsos 2 500
Matti Lahdenperä 3 000
Juha Putkiranta 3 000

Yhteensä

17 500
   
* Puhelinkokouksista ei ole maksettu kokouspalkkioita.
 

Katso tästä hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuosina 2012-2016.

 

Hallituksen kokoukset 2017 Kokouksiin osallistuminen Osallistumis- %

Päivi Marttila, puheenjohtaja

14/14

100 %
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 14/14 100 %
Julianna Borsos (23.3.2017 alkaen) 9/10 90 %
Matti Lahdenperä 14/14 100 %
Juha Putkiranta  14/14 100 %

Yhteensä


98 %

 

 

 

 

Hakulomake

Kielet