Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti 4.3.2019 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, euroa 2019   2018 2017

Päivi Marttila, puheenjohtaja

30 000


30 000

30 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 20 000   20 000 15 000
Julianna Borsos 15 000   15 000 15 000
Matti Lahdenperä 15 000   15 000 15 000
Juha Putkiranta 15 000   15 000 15 000

Yhteensä

95 000


95 000

90 000

 

 

Hallitukselle maksetut palkkiot 2018 Vuosipalkkio 
jaksotettuna* 
  Kokouspalkkiot Yhteensä
Hallitus Tarkastus-valiokunta

Päivi Marttila, puheenjohtaja

30 000

8 000


38 000
Kaarina Muurinen, varapj. 18 336 4 000 1 000 23 336
Julianna Borsos  15 000 4 000 500 19 500
Matti Lahdenperä 15 000 4 000 1 000 20 000
Juha Putkiranta 15 000 4 000   19 000

Yhteensä, euroa

93 336

24 000

2 500

119 836

 

* Vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2018 aikana on maksettu vuoden 2018 vuosipalkkiota kullekkin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 63 336 euroa ja vuoden 2017 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 30 000 euroa.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot on maksettu rahana. Puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä.

 

Hallituksen kokoukset 2018 Osallistuminen/kokousten lkm. Osallistumis-%

Päivi Marttila, puheenjohtaja

9/9

100 %
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 9/9 100 %
Julianna Borsos  9/9 100 %
Matti Lahdenperä 9/9 100 %
Juha Putkiranta 9/9 100 %

 

Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2018 Osallistuminen/kokousten lkm. Osallistumis-%

Kaarina Muurinen, puheenjohtaja

4/4

100 %
Julianna Borsos   3/4 75 %
Matti Lahdenperä  4/4 100 %

 

 

 

Kielet