Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti 16.3.2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, euroa 2018    2017

Päivi Marttila, puheenjohtaja

30 000


30 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 20 000     15 000
Julianna Borsos 15 000   15 000
Matti Lahdenperä 15 000   15 000
Juha Putkiranta 15 000   15 000

Yhteensä

95 000


90 000

 

Kokouspalkkiot *, euroa 2017 *

Päivi Marttila, puheenjohtaja

7 000
Kaarina Muurinen, varapj.  3 500
Julianna Borsos 3 000
Matti Lahdenperä 3 500
Juha Putkiranta 3 500

Yhteensä

20 500
   
* Puhelinkokouksista ei ole maksettu kokouspalkkioita.

 

Hallituksen kokoukset 2017 Kokouksiin osallistuminen Osallistumis- %

Päivi Marttila, puheenjohtaja

15/15

100 %
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja 15/15 100 %
Julianna Borsos (23.3.2017 alkaen) 10/11 91 %
Matti Lahdenperä 15/15 100 %
Juha Putkiranta  15/15 100 %

Yhteensä


98 %

 

 

 

 

Hakulomake

Kielet