Johtoryhmän palkka- ja palkkioselvitys

 

Toimitusjohtaja, palkka ja palkkiot, € 2016

Palkka ja luontaisedut

275 280
Palkkiot  

Yhteensä

275 280

 

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

Toimitusjohtaja Mikko Montonen merkitsi 28.11.2016 yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti 90 000 Aspocompin uutta osaketta tunnuksella 2014A. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 21.12.2016 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2016. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 496 505 osaketta.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja on optio-ohjelman 2014 ja koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole toimisuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Johtajasopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.
 

Muu johtoryhmä, palkat ja palkkiot, € 2016

Palkat ja luontaisedut, yhteensä

420 429
Palkkiot, yhteensä  

Yhteensä

420 429

 

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat osakepalkkiojärjestelmän 2016–2019 sekä koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkio-järjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole työsuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, heidän eläkeikänsä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.