Johtoryhmän palkka- ja palkkioselvitys

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä muista luotoiseduista kuten auto-, puhelin- ja lounasedusta. Yhtiö maksoi 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella toimitusjohtajalle palkkaa luontoisetuineen yhteensä 260 080 euroa (241 080 € vuonna 2016).

Toimitusjohtaja, palkka ja palkkiot, € 2017 2016

Palkka ja luontaisedut

260 080

241 080
Optio-oikeudet 236 100 34 200

Yhteensä

496 180 *

275 280 *

* Kokonaispalkan lisäksi palkitsemiseen sisältyvät toimitujohtajan optio-oikeudet.

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

23.8.2017 toimitusjohtaja merkitsi 170 000 Aspocompin uutta osaketta yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti, 2014A -optiolla 40 000 osaketta ja 2014B -optiolla 130 000 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 19.9.2017 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.9.2017. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 666 505 osaketta.

28.11.2016 toimitusjohtaja merkitsi yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti 90 000 Aspocompin uutta osaketta tunnuksella 2014A. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 21.12.2016 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2016. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 496 505 osaketta.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja on optio-ohjelman 2014 ja koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole toimisuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Johtajasopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.
 

Muu johtoryhmä, palkat ja palkkiot, € 2017 2016

Palkat ja luontaisedut, yhteensä

445 400

420 429

Yhteensä

445 400

420 429

 

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat osakepalkkiojärjestelmän 2016–2019 sekä koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkio-järjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole työsuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, heidän eläkeikänsä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.