Sijoittajat / Hallinto / Palkitseminen / Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastajan palkkiot, euroa 2018 2017

PWC, lakisääteisen tilintarkastuksen palkkiot

48 038

57 373
PWC, muut palvelut 12 395 2 090

Yhteensä

60 433

59 463

 

Kielet