Sijoittajat / Hallinto / Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiön liiketoimintastrategioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus käsittelee sekä pidemmän aikavälin että vuositason suunnitelmat. Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen ovat osa konsernin johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on eliminoida tai minimoida kaikki merkittävät riskit kustannustehokkaasti ja jäykistämättä organisaation toimintaa. Mikäli eliminointi tai minimointi ei ole käytännöllisesti järjestettävissä, riskin toteutumiseen varaudutaan muilla keinoin.

Riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin. Yhtiö raportoi merkittävimmät, erityisesti taloudelliset riskit internet-sivuillaan sekä hallituksen osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksissa.

Kielet