Sijoittajat / Hallinto / Riskienhallinta / Liiketoimintariskit

Arvio lähiajan liiketoiminnan riskeistä

Päivitetty 27.4.2017

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Maksuvalmius

Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä liikevaihdosta.  Maksuvalmiusriskiä pienennetään factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä.

 

Hakulomake

Kielet