Sijoittajat / Hallinto / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aspocomp julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Aspocompin hallitus on hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullut hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen Internet -sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.