Sijoittajat / Hallinto / Tilintarkastus

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee ulkopuolisen tilintarkastajan, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilikaudella 2019 yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.