Sijoittajat / Osakkeenomistajat

Omistusjakaumat

Omistajat  ryhmittäin 29.3.2018  Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl Äänimäärä, %

Kotitaloudet

2 783

94,3

%

3 547 297

53,2

%
Yritykset 137 4,6 % 2 398 121 36 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12 0,4 % 691 353 10,3 %
Ulkomaat 12 0,4 % 27 427 0,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,3 % 2 010 0,1 %
Julkisyhteisöt 0     0    
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä 0     297    

Yhteensä

2 952

100

%

6 666 505

100

%

 

Osakkeiden määrä 29.3.2018 Omistajia, kpl  Omistajia, % Osakkeita, kpl Osakkeita, %

1 - 100

1 215

41,1

%

57 628

0,9

%
101 - 500 919 31,1 % 256 402 3,8 %
501 - 1 000 358 12,1 % 293 251 4,4 %
1 001 - 5 000 344 11,7 % 798 911 12 %
5 001 - 10 000 61 2,1 % 445 909 6,7 %
10 001 - 500 000 34 1,2 % 661 136 9,9 %
50 001 - 100 000 10 0,3 % 732 398 11 %
100 001 - 500 000 9 0,3 % 1 674 569 25,1 %
500 001 -  2 0,1 % 1 746 004 26,2 %
Odotusluettolla ja yhteistilillä yhteensä       297    

Yhteensä

2 952

100

%

6 666 505

100

%
Näistä hallintarekisteröityjä 9     286 319 4,3 %

 

 

Hakulomake

Kielet