Sijoittajat / Osakkeenomistajat

Omistusjakaumat

Omistajat ryhmittäin 31.12.2018 Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl  Osakkeita, %
Kotitaloudet 2 800 94,2 % 3 486 162 52,3 %
Yritykset 130 4,4 % 2 354 459 35,3 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 0,5 % 803 640 12 %
Ulkomaat 18 0,6 % 19 937 0,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,3 % 2 010 0,1 %
Julkisyhteisöt 0 -   0 -  
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä 0     297 0 %

Yhteensä

2 970

100

%

6 666 505

100

%

 

Osakkeita, kpl Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl  Osakkeita, %
1 – 100 1 270 42,7 % 59 201 0,9 %
101 – 500 921 31,0 % 265 012 3,8 %
501 – 1 000 344 11,6 % 299 672 4,3 %
1001 – 5 000 323 10,9 % 790 297 11,2 %
5 001 – 10 000 55 1,9 % 381 648 6,1 %
10 001 – 50 000 37 1,2 % 708 232 10,9 %
50 001 – 100 000 10 0,3 % 658 260 11,3 %
100 001 – 500 000   8 0,3 % 1 757 882 25,3 %
500 001 –                 2 0,1 % 1 746 004 26,2 %
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä       297 0 %

Yhteensä

2 970

100

%

6 666 505

100

%
Näistä hallintarekisteröityjä 10     282 043 4,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielet