Sijoittajat / Osakkeenomistajat

Omistusjakaumat

 

Omistajat  ryhmittäin 29.12.2017  Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl Äänimäärä, %

Kotitaloudet

2 796

94,2

%

3 526 675

52,9

%
Yritykset 138 4,6 % 2 409 589 36,1 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12 0,4 % 698 269 10,5 %
Ulkomaat 14 0,5 % 29 665 0,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,3 % 2 010 0,1 %
Julkisyhteisöt 0     0    
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä 0     297    

Yhteensä

2 968

100

%

6 666 505

100

%

 

Osakkeiden määrä 29.12.2017 Omistajia, kpl  Omistajia, % Osakkeita, kpl Osakkeita, %

1 - 100

1 214

40,9

%

57 535

0,9

%
101 - 500 938 31,6 % 261 666 3,9 %
501 - 1 000 357 12,0 % 292 999 4,4 %
1 001 - 5 000 344 11,6 % 794 674 11,9 %
5 001 - 10 000 59 2,0 % 436 803 6,6 %
10 001 - 500 000 35 1,1 % 672 500 10,1 %
50 001 - 100 000 11 0,4 % 849 166 12,7 %
100 001 - 500 000 8 0,3 % 1 554 861 23,3 %
500 001 -  2 0,1 % 1 746 004 26,2 %
Odotusluettolla ja yhteistilillä yhteensä       297    

Yhteensä

2 968

100

%

6 666 505

100

%
Näistä hallintarekisteröityjä 9     298 493 4,5 %

 

 

Hakulomake

Kielet