Sijoittajat / Osakkeenomistajat

Omistusjakaumat

Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.12.2019

  Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl  Osakkeita, %
Kotitaloudet 3 274 94,7 % 3 622 551 54,0 %
Yritykset 147 4,2 % 2 284 162 34,1 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 0,4 % 772 985 11,5 %
Ulkomaat 14 0,4 % 22 500 0,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,3 % 2 010 0,1 %
Julkisyhteisöt 0 -   0 -  
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä 0     297 0  
Yhteensä 3 457 100 %   6 704 505 100 %  

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2019

Osakkeita, kpl Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeita, kpl  Osakkeita, %
1 – 100 1 448 41,8 % 66 163 1,0 %
101 – 500 1 129 32,6 % 306 139 4,6 %
501 – 1 000 393 11,4 % 318 676 4,7 %
1001 – 5 000 383 11,1 % 888 729 13,3 %
5 001 – 10 000 53 1,5 % 387 381 5,8 %
10 001 – 50 000 33 1,0 % 626 054 9,3 %
50 001 – 100 000 7 0,2 % 551 508 8,2 %
100 001 – 500 000   9 0,3 % 1 813 554 27,1 %
500 001 –                 2 0,1 % 1 746 004 26,0 %
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä       297 0  
Yhteensä 3 457 100 %   6 704 505 100 %
Näistä hallintarekisteröityjä 9     202 010 3,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielet