Yhteystiedot / Työpaikat / Tietosuojaseloste

Aspocompin tietosuojaseloste

Päivitetty 31.5.2013
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

ASPOCOMP GROUP OYJ
Y-tunnus: 1547801-5
Keilaranta 1, 02150 ESPOO

Puh: 020 775 6860
Fax: 020 775 6868

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marian Ärväs
Keilaranta 1, 02150 ESPOO

Puh: 020 775 6860
Fax: 020 775 6868
marian.arvas(at)aspocomp.com

3. Rekisterin nimi

Aspocomp Group Oyj:n yhteystietorekisteri ja työnhakijatietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Aspocompin ja rekisteröidyn välisen asiakas- ja muun liikesuhteen hoito ja ylläpito sekä yhtiölle tulevan palautteen ja työhakemusten käsittely. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu seuraavista alarekistereistä, joiden tietosisältö on kuvattu alla:

Yhteydenottorekisteri

Yhteydenottorekisteri sisältää tietoja, jotka rekisteröity on lähettänyt Aspocompin Internet-sivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden ja muiden vastaavien lomakkeiden kautta tai sähköpostin kautta. Tämä rekisteri voivat sisältää mm. rekisteröidyn nimen, yhteystiedot sekä lähetetyt palautteet, tiedustelut tai ilmoittautumiset (esimerkiksi yhtiökokous). 

Sähköiset postituslistat

Sähköiset postituslistat sisältävät niiden rekisteröityjen sähköpostiosoitteita, jotka ovat itse rekisteröityneet Aspocompin sähköisen julkaisujen (esimerkiksi vuosikertomus, tiedotejakelut ja osavuosikatsaukset) postituslistoille.

Työnhakijatietokanta

Työnhakijatietokanta sisältää tietoja, jotka rekisteröity on lähettänyt Aspocompille tiettyä avoinna olevaa työtehtävää varten tai ns. avoimena työhakemuksena. Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn nimen, yhteystiedot ja lähetetyt työhakemukset mahdollisine liitteineen. Aspocomp säilyttää rekisteröidyn lähettämiä hakemustietoja rekisterissä kunnes valintaprosessi kyseessä olleeseen tehtävään on päättynyt ja avoimia työhakemusia 6 kk tai lyhyemmän ajan mikäli työnhakija on näin määritellyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämien henkilötietojen tietolähde on rekisteröity itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tulostetut hakulomakkeet sijaitsevat lukituissa ja vartioidussa tiloissa. Tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käsittelemään vain tietyt, ennalta määritellyt Aspocompin työntekijät.

B. ATK:lle tallennetut tiedot

Aspocompin verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu yhtiön järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojaustoimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Aspocompin työntekijät.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti lähettämällä omakätisesti allekirjoitetulla kirje Aspocompille (yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1).

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Aspocomp oikaisee, poistaa tai täydentää joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevat, käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Aspocomp myös estää sellaisen tiedon leviämisen, joka voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Mikäli Aspocomp ei jostain syystä voi hyväksyä rekisteröidyn vaatimusta edella mainitun laisen tiedon korjaamista antaa yhtiö asiasta kirjallisen todistuksen, jossa on mainittuna ne syyt minkä vuoksi vaatimusta ei ole voitu hyväksyä. Tarvittaessa rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Aspocomp ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, jolle yhtiö on luovuttanut tai jolta se on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Aspocompin yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1.

Hakulomake

Kielet