Yritys / Avainluvut

Avainluvut.

Avainluvut vuosittain

Lataa Excel tiedosto

Aspocompin avainluvut vuosittain 2016   2015 2014 2013 2012
Liikevaihto, M€ 21,6   17,5 21,0 19,3 23,4
Käyttökate, M€ 1,8   0,0 -0,3 0,8 2,1
Liikevoitto, M€ 0,7   -1,2 -2,0 -0,7 0,6
  % liikevaihdosta 3,2   -6,8 -9 % -4 % 3 %
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, M€ 0,6   -1,3 -2,0 -0,8 0,6
  % liikevaihdosta 2,9   -7,4 -10 % -4 % 3 %
Tilikauden tulos, M€ 1,0   -1,0 -2,0 -1,8 3,8
  % liikevaihdosta 4,8   -5,8 -10 % -9 % 16 %
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 10,3   -10,1 -17,2 -13 % 32 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 9,6   -12,6 -14,6 5 % 5 %
Omavaraisuusaste, % 67,7   68,6 71,3 71 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, % 11,8   10,7 4,7 -3 % -11 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,4   0,5 0,9 1,9 1,4
  % liikevaihdosta 1,8   2,7 4,1 10 % 6 %
Henkilöstön määrä 31.12. 108   106 144 152 150
Henkilöstö keskimäärin 106   121 148 152 150
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €* 0,16   -0,16 -0,31 -0,28 0,6
Oma pääoma/osake, €* 1,64   1,48 1,66 1,96 2,2
Nimellisosinko/osake, € 0,0*   0,0** 0,0 0,0 0,0
Osinko/tulos, % 0,0*   0,0** 0 % 0 % 0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0*   0,0** 0 % 0 % 0 %
Hinta/voitto-suhde (P/E) 10,00   -7,00 -3,35 -4,07 2,73
Osakkeen keskikurssi, €* 1,25   1,20 1,19 1,23 2,26
Osakkeen alin noteeraus, €* 0,98   0,95 0,95 0,76 1,52
Osakkeen ylin noteeraus, €* 1,60   1,41 1,66 1,94 2,90
Viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, €* 1,6   1,12 1,04 1,14 1,64
Osakekannan markkina-arvo 31.12., M€ 10,39   7,18 6,70 7,30 10,51
Osakkeen vaihto, 1000 kpl 3 021   1 868 2 966 2 660 4 085
Osakkeen vaihto, % 46,5   29,2 46 % 42 % 64 %
Osakkeen kokonaisvaihto, M€ 3,8   2,2 3,5 3,2 9,3
Osakeantioikaistut osakemäärät 31.12., 1000 kpl 6 497   6 407 6 407 6 407 6 407
Kauden keskimääräinen osakemäärä, 1000 kpl 6 409   6 407 6 407 6 407 6 366
             
**Hallituksen ehdotus